Kağıt ve Karton Ambalajların Çevre İçin Önemi

27.09.2016 tarihinde gönderildi.

Kağıt ve Karton Ambalajların Çevre İçin Önemi

Ambalajlar, bir ürünün en iyi şekilde, uzun süre muhafaza edilmesini sağlayan, ürünü dış etkenlerden koruyan ve taşınma kolaylığı sağlayan malzemelerdir. Ambalaj kullanımı, içerisinde bulunduğumuz modern çağın getirdiği yenilikler içerisinde görülebilir. Ambalajlar sayesinde ürünleri daha uzun süre saklamayabilme ve israfın önüne geçme sağlanır. Kısaca;

  • Ambalaj kullanımı var olan maliyeti azaltır,
  • Kullanım kolaylığı sağlar,
  • Ürünü dış etkenlerden korur,
  • Bozulmayı önler,
  • Uzun süre saklar.

Ambalajların hayatımızı kolaylaştıran bu kadar özelliğine rağmen; geri dönüştürülemeyen ve doğada çözülmesi yüzlerde yıl alan petrol türevli plastik ambalajların yaygınlaşması nedeniyle içerisinde bulunduğumuz dünya büyük bir tehlike altında. Bu sebeple, son dönemde artan çevre bilinci hayatımıza kağıt ambalaj ürünlerinin girmesini sağladı. Çünkü kağıt amabalajlar geri dönüştürülebilme özelliğine sahip. Büyük şirketler başta olmak üzere ambalaj sektöründe kağıt ve karton ambalajların kullanımı giderek artıyor.

 

Geri Dönüşümün Yararları

 

Yaşadığımız dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğunu düşünürsek, Geri dönüşümün en büyük yararlarından biri doğal kaynakların korunmasının sağlanmasıdır. Aynı ambalaj ürününü tekrar tekrar üretmek yerine var olan ürünleri geri dönüştürerek büyük bir kaynak tasarrufu edilir. Bu sayede artan dünya nüfusuna yetecek kadar ve daha verimli bir şekilde kaynak kullanımına gidilir.

 

Normal üretim sırasında harcanan enerji, geri dönüşümde harcanan enerjiden çok çok fazladır. Örneğin kağıt dönüşümünde yeni üretimle – tekrar üretim arasında % 60’a varan bir enerji farkı vardır. Ambalaj ürünlerini geri dönüştürmek dolaylı olarak dünyamızda enerji korunumu sağlar.

 

Dünyamızda her geçen gün atık miktarı hızla artıyor. Geri dönüşüm sayesinde fazla atıkları azaltmak ve yeniden fazla atık çıkmasını önlemek mümkündür. Çöp alanının azalması dolayısıyla enerji tasarrufu da sağlayacaktır.  

 

Kağıt ve Kartonların Geri Dönüşümü

 

Dünya üzerinde en çok kullanılan ambalaj malzemeleri kağıt ve kartondan oluşmaktadır. Kağıt türevlerinden oluşan ambalajların yıllık tüketimi yaklaşık olarak 315 milyon tondur. Bu duruma şu yönden bakmak gerekir: kağıdın hammaddesi olan selüloz bitkilerden elde edilen bir maddedir. Yani kağıdın kaynağı ağaçlar, dolayısıyla da ormanlarımızdır. Bu tüketim hızıyla çok kısa sürede ormanların tükenebileceği korkunç bir gerçektir. Ormanların tükenmesi ise dünya üzerindeki yaşamın bitmesi anlamına gelir. Ama ne var ki, kağıt geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Yani kağıtlar temiz bir şekilde toplanır ve cinsine göre kategorize edilirse yeniden yeniden kullanılabilir.

 

Kağıt Nasıl Geri Dönüşür? Kağıdın ilk olarak toplandıktan sonra kağıt çamuru denilen hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra kağıdın içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi ve kağıdın  mürekkepten arındırılması işlemi var. Bunun için de sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılıyor. Daha sonra lifler halinde ortaya çıkan kağıt, geri dönüşüm sürecine sokulur ve yeni kağıtlar üretilir.

 

1 ton kağıt üretimi için 2.5 ton odun, 440 ton su, 7500 kwh elektrik gereklidir. Ama kağıt geri dönüşüm sürecine sokulursa, 1 ton kağıt üretmek için 1.2 ton kullanılmış kağıt, 1.2 ton su ve 2800 kwh elektriğe ihtiyaç vardır. Aradaki fark ciddi bir kazanım olarak görülebilir. Bunun dışında 1 ton kağıt geri dönüştürüldüğünde;

 

  • 17 ağaç kesilmekten kurtulur.
  • Hava kirliliği ortalama % 80 oranında, su kirliliği ise ortalama % 30 oranında azalır.
  • Su kullanımı % 60’lara varan oranda düşer.
  • Yine enerjide % 30 ila % 50 arasında tasarruf sağlanır.
  • Kağıt üretiminde kullanılan kimyasal maddeler azalacağından kimyevi madde korunumu olur.

 

 

 
Copyright © Printpack.com.tr