Kağıt ambalaj ve Doğa

15.10.2016 tarihinde gönderildi.

KAĞIT AMBALAJ VE DOĞA

 

            Matbaacılığın gelişen teknolojiyle kendini yenilemesi, eğitimin yaygınlaşması ve ambalaj sektöründeki hızlı gelişim kâğıdın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Böyle olunca da kâğıdın ham maddesinin sağlanmasında büyük katkısı olan doğaya vefa borcunun ödenmesi gerekmektedir. Bunun en güzel yolu da mevcut kâğıtların geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Zira kâğıt ambalaj sanayi gelişimi, tüketimdeki arzı karşılamasına bağlıdır. Geri dönüşüm hem zorunlu arzın karşılanmasını sağlamakta hem de doğanın korunmasına yol açmaktadır.

 

            Kâğıdın ana kaynağı bitkisel maddeler olup organik yapı ihtiva etmektedir. Örneğin antik çağlarda kamıştan papirüslere veya palmiye yapraklarına ilk yazılar yazılmıştır. Zaten İngilizcedeki Paper sözcüğü ilk yazıtların ortaya çıktığı papirüsten gelmektedir. Cyperius bitkisi denilen bu kamışlarla birlikte yazı yaygınlaşmıştır. Bugün ise önce matbaanın gelişimi, sonrasındaysa bilgisayar teknolojisi sayesinde kâğıt ve ambalaj sanayi ileri bir düzeye ulaşmıştır. Kâğıdın eğitim, bürokrasi ve daha birçok sosyal alanlarda başlıca iletişim aracı olduğu kuşkusuzdur.

 

            Bununla birlikte reklamcılık da dahil olmak üzere ürünlerin sarılmasına kadar geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Ayrıca ambalaj sanayinde naylon yerine organik yapılı kâğıt ambalaj tipleri tercih edilmektedir. Bunların tercih edilmesinde kâğıdın anti kanserojen olması, yani organik yaşam formundan gelmesi etkili olmuştur. Bununla birlikte, kâğıt poşetlerin yaygınlaşması bir yandan insan sağlığı açısından olumlu iken bir yandan da ham maddesi olan bitkisel türevlerin azalmasına yol açmaktadır.

 

            Ağaç başta olmak üzere bitkisel türev kaynaklarının yetişmesinin uzun süreçler gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, menfi sonuçlar üretmesi de kaçınılmazdır. Bu nedenle kâğıt ambalaj sektörü için ‘Geri Dönüşüm’ kavramı giderek önem kazanmaktadır. Bunun altını çizmek gerekir. Zira her gün tonlarca atık kâğıt çöpe gitmekte ve bunları ikame etmek için çok sayıda ağaç kesilmektedir. Oysaki kâğıtların atıldıktan sonra yeniden sanayi içine dönüşüm yapılması çok önemlidir.

 

            Kâğıt ambalajların geri dönüşümüne söz konusu olacak çok sayıda atık vardır. Bunlardan başlıcaları mecmualar, defterler, kitaplar, kartonlar, kutu ambalajlar, PC kâğıtları, kataloglar, kâğıt poşet veya torbalardır. Bütün bunlar geri dönüşüm sisteminde değerlendirilerek yeniden insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Böylece hem tüketim karşılanmakta hem de doğaya katkı sağlanarak kâğıt ambalajla doğa arasında olumlu bir ilişki yaratılmaktadır.

 

            Kâğıtların geri dönüşümüyle elde edilen ürünler sayesinde ormanlar korunduğu gibi, flora dışında hayvanlar alemindeki denge de sağlanmaktadır. Çünkü doğada her şey iç içedir. Firma olarak da, bu sosyal bilinçten hareketle kâğıt ambalaj ve doğa arasındaki ilişkiye hassasiyet göstermekteyiz. Kâğıtların yeniden dönüşümüyle elde edilen kâğıt poşet vb. ürünleri sanayiye kazandırıp tüketicilerimize aynı yüksek kaliteyle sunmaktayız.

 

 

 

 
Copyright © Printpack.com.tr